අලුත් ජම්බු

Yonder මියුසික් ලංකාවට තහනම් වෙයි


ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඩේටා ගාස්තු රහිතව ගීත රසවිදීමට අවස්ථාව සලසා දුන් Yonder මියුසික් සේවාව හෙට සිට අත්හිටවන බව ඩයලොග් සමාගම නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති අතර ඉන් ඇතිවන අපහසුතාව පිළිබඳ කණගාටුවද පළකොට තිබේ.
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මේ අනුව හෙට සිට යොන්ඩර් මියුසික් ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත.
නමුත් ආසියාටා සමාගම විසින්
නේපාලය
ඉංදුනිසීයාව
මලයාසීයාව
මාලදිවයින
බංග්ලාදේශය
යන රටවල් සඳහා තවදුරටත් Yonder මියුසික් සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

No comments